Αρχική Κοινωνικά ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΧΑΡ. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑ)

ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΧΑΡ. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑ)

199
0

Ο θάνατος παραμονεύει ένεκεν της ενδημούσης μισάνθρωπης λογικής της εγκαθιδρυθησομένης Νέας Τάξης Πραγμάτων η οποία με πρόσχημα την δημόσια υγεία, ευθέως και ευθαρσώς, επεμβαίνει εις την υγεία και εν γένει εις την ψυχολογία των ανθρώπων.

Ο λόγος δια του οποίου καθίσταμαι τοσούτον οξύς, εν προκειμένω, ουδόλως έγκειται εις το γεγονός ότι προβοκάρω τις εξελίξεις, όλως τουναντίον θέτω ενσυνειδήτως το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων, υπό την έννοια, ότι βαίνουμε εις το μεταίχμιο των εσχατολογικών χρόνων, ως εκ τούτου, μέρος των σκοτεινών σχεδιασμών των κοσμο-εξουσιαστών καθίστανται συν τοις άλλοις και η πανδημία με όλες τις παγκόσμιες παραφυάδες, όπερ και τούτο σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις παγκοσμίως σφετερίζονται την υγεία δια να εξανδραποδίζουν την ανθρωπότητα, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αμαυρώνοντας το αυτεξούσιο του ανθρωπίνου προσώπου.

Είναι  πρόδηλο ότι η παγκοσμιοποίηση επελαύνει απρόσκοπτη και ιδρύει μία νέα μορφή αυτοκρατορία ολοκληρωτισμού όπου θα υφίσταται ένα παγκόσμιο κράτος, μία θρησκεία και οι λαοί, πλήρως υποταγμένοι, άνευ εθνικών παραδόσεων και ιδιοπροσωπίας, θα καθίστανται έρμαια, απασχολούμενοι, άνευ δικαιωμάτων και ελευθεριών δια την πρόοδο του υπερεθνικού αυτού παγκόσμιου μορφώματος.

Έτι περαιτέρω, βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις πολιτικής σήψης , η θεσμική ελίτ, επιτίθεται συλλήβδην προς τις φερόμενες ως Δημοκρατίες, διότι, αυτό το οποίο σήμερον βιώνουμε, συνιστά μία εν τη κυριολεξία, Νέα Τάξη πραγμάτων όπου, οι αφανείς ιθύνοντες νόες, εντέλλονται τις πολιτικές δυνάμεις να οικοδομήσουν μία καινοφανή πραγματικότητα βάσει της οποίας αφεύκτως και απαρεγκλίτως διαπλάθεται ένα πρωτόγνωρο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τα υπερ-εθνικά διευθυντήρια τα οποία συνέχονται με αποκλειστικό γνώμονα την παγκόσμια εξουσία και τον έλεγχο της κινήσεως του κεφαλαίου μέσω των Τραπεζών, επιδιώκουν να επιβάλλουν στανικώς μία νέα πραγματικότητα, επιβάλλοντας τους ιδικούς τους κανόνες παγκοσμίως.

Η νέα πραγματικότητα αποβλέπει και κατατείνει εις την θεμελίωση μίας νεοπαγούς ολοκληρωτικής ελίτ, η οποία θέτει ως σκοπό τον πλήρη στραγγαλισμό των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών καθώς και τον απόλυτο εξανδραποδισμό και έλεγχό τους.

Ως εκ τούτου λοιπόν, η επίφαση της Δημοκρατίας ανά τον κόσμο συνιστά μία αντικειμενική πραγματικότητα,  καθότι μέσω ορισμένων δομών υπερεθνικών εσμών συμφερόντων, διοικείται ο κόσμος, τηρουμένων των αναλογιών, το νέο νομικό περίγραμμα το οποίο συν τω χρόνω διαμορφώνεται είναι το δίκαιο της πανδημίας, το οποίο υιοθετείται ακαριαία εν είδει αυθεντικού δόγματος, και τηρείται απαρεγκλίτως εκ των κυβερνήσεων όλου του κόσμου.

Ο νεοπαγής αυτός όρος του δικαίου της πανδημίας διέπει τις νέες μορφές, κοινωνικές, οικογενειακές, εταιρικές, εργασιακές, κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις που έχουν ιδρυθεί, ένεκεν της επέλασης του εν λόγω ιού, αποτελώντας το θεμελιακό εργαλείο κατάργησης και αυθεντικής ερμηνείας των διατάξεων και δη των υπερνομοθετικών, ήτοι των Συνταγματικών και Διεθνών Συμβάσεων, ως πεπερασμένων.

Εις αυτήν την πρακτική, ήτοι της διάπλασης δικαίου έχουν στρατευτεί κατά παραγγελία, εκ των διατεταγμένων θεσμικών οργάνων της θεσμικής ελίτ, μέρος της οποίας ανυπερθέτως καθίστανται και οι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι, φέρουν την «ευπώλητη» αυθεντία, ούτως ώστε να καταπείσουν την κοινή γνώμη δια της αδιαμφισβήτητης εγκυρότητας της επιστημονικής τους απόψεως, περί της ειδικότητάς τους, ούτως ώστε τοιουτοτρόπως να θεμελιωθούν ορισμένες παγιωμένες ερμηνείες εν είδει δόγματος με απώτερο σκοπό, να τροφοδοτήσουν τα δικαστήρια για τα νέα νομολογιακά δεδομένα που έπονται.

Εν τοιαύτη περίπτωση εισαγόμαστε προς μία νέα πραγματικότητα όπου το Κράτος παρεμβαίνει κατά το δοκούν και αυθαίρετα καταλύοντας τον πυρήνα των ατομικών Συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών, δίκην του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, όπως η δημόσια υγεία.

Εν άλλοις λόγοις η νομική επιστήμη θα ερμηνεύεται από τα δικαστήρια στενά κατά παραγγελία της θεσμικής ελίτ, ούτως ώστε, δια των ως άνω εργαλείων θεραπαινίδων (αφενός συγγράμματα την νομικής επιστήμης και εξ ετέρου δικαστήρια), θα παγιώσει την μοναδικά αυθεντική ανεπίδεκτη αμφισβήτησης νομική άποψη.

Εν προκειμένω δηλαδή, η παγκόσμια δικτατορία, θα πηδαλιουχεί και θα ελέγχει απολύτως την δικαιοσύνη και η καθοδηγούμενη πολιτική υπό την μειοψηφική ελίτ θα διαμορφώνει παρασκηνιακά τις εξελίξεις- πολιτική ορθότητα παντού, η διαφορετική γνώμη θα πατάσσεται απηνώς και οι εκφραστές τους θα λοιδορούνται ως αντιστασιακοί και θα συλλαμβάνονται-

Τρανή απόδειξη, έστω και σμίκρυνση είναι η Ελλαδική κυβέρνηση, πλήρως υποταγμένη εις τα ως άνω διευθυντήρια όπου ενώ θεσπίζει άδικους και παράλογους νόμους περί καταναγκαστικών εμβολιασμών, ενσπείρει την κοινωνική διχόνοια, μετακυλίοντας το βάρος της ευθύνης εις την κοινωνία, προκαλώντας διχοστασία εις τους εργοδότες και εργαζόμενους με το στίγμα του εμβολιασμένου και του μη εμβολιασμέου.

Εκ παραλλήλου, το καίριο εν προκειμένω, έγκειται εις την μικρόνοια των εργοδοτών όπου αντί να υποκύπτουν εις το να τους απειλούν, οι κυβερνητικοί, με την δαμόκλειο σπάθη των προστίμων, δέον όπως, να προσέλθουν σε διάλογο με τους εργαζόμενους οι οποίοι απειλούνται κατ’ ανολογία υπό του κράτους δια απόλυση, να συσπειρωθούν ενάντια εις τον δεσμώτη – κυβέρνηση-,  τύρρανο, συμπηγνύοντας ένα αρραγές ενιαίο μέτωπο κατά του παραλογισμού της κυβερνήσεως διότι, αμφότεροι, ήτοι τόσο οι εργοδότες όσοι και οι εργαζόμενοι πλήττονται εκ βάθρων, οι μεν με τα πρόστιμα και με την οικονομική ζημία από τις τυχόν απολύσεις ή θέση των αρνητών του εμβολιασμού εργαζομένων εις αναστολή και οι δε με τις απολύσεις ή την θέση της εργασίας τους σε αναστολή άνευ αποδοχών.

Εν προκειμένω η κατάστασις καθίσταται ιδιαίτατα δυσχερής, διότι το παγκόσμιο εωσφορικό σχέδιο αποδεικνύει ότι αυτοσκοπός καθίσταται πάση δυνάμει η επιβολή του εμβολιασμού ανεξαρτήτως επιπτώσεων εις την υγεία καθώς και της υπάρξεως θεμελιώσεως μητρώου παρενεργειών, γεγονός το οποίο αποδεικνύει πανηγυρικά και περίτρανα το γεγονός ουδόλως τους απασχολεί η δημόσια υγεία.

Εάν παρελπίδα τους ενδιέφερε η προάσπιση εν γένει της δημόσιας υγείας, ουδόλως θα προέβαιναν εις τον οικονομικό στραγγαλισμό και την άμεση εξάρτηση της εργασίας από την επιβολή μίας ιατρικής πράξεως, άρα τα ίδια τα γεγονότα βοούν και κραυγάζουν ότι θέτουν και αναγορεύουν μονομερώς ως αυτοσκοπό τα εμβόλια δια άδηλους λόγους ή μάλλον δια αλλότριους δια την δημόσια υγεία.

Η παράνοια αύτη της άρον άρον επιβολή και της δημιουργίας ενός υγειονομικού «Άουζβιτς» αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνον εις την κατάλυση της Δημοκρατίας και της μετάβαση προς μία νέα πραγματικότητα ολοκληρωτικού τύπου.

Δυνάμει των ως άνω εξελίξεων λογίζεται παντελώς παράλογο, άτοπο και ακατάληπτο, ο στιγματισμός των πολιτών με γνώμονα την υγεία τους και η λυσσώδης πολεμική περί του εμβολιασμού, καταστρατηγώντας παν ψήγμα νομιμότητας ή υπάρξεως δικαστικής ανάσχεσης αυτής της άλογης καταστάσεως δια του αφηγήματος της πανδημίας.

Ουδέποτε το Κράτος ενδιαφέρθηκε δια την υγεία των πολιτών, εις τον αντίποδα τους διώκει απηνώς καθοιονδήποτε πρόσφορο και άμεσο τρόπο ίνα επιτύχει τα εωσφορικά άλογα σχέδια των κοσμο-εξουσιαστών, η πρόθεση είναι η πλήρης υποταγή, η κατακρήμνιση οιασδήποτε μορφής ελευθερίας και δικαιώματος.

Το θηρίο αυτή την στιγμή βρυχάται μην υπολογίζοντας τις ανθρώπινες ψυχές, τον νομικό πολιτισμό, τις ανθρώπινες αξίες και του Θεσμούς, δια της κλίνης τους Προκορύστη επιδιώκει να εξουδετερώσει άχρι εσχάτων, οιονδήποτε δεν συνθηκολογεί προς τις βουλές, ως εκ τούτου λοιπόν βιώνουμε την απαρχή ενός πολέμου με ειρηνικά μέσα, ευρισκόμεθα εκόντες άκοντες ενώπιον μίας ασύμμετρης απειλής η οποία μας στερεί την επιβίωσή μας και μας πλήττει πανταχόθεν, καθότι το κράτος δυστυχώς και οι θεσμοί, υπό τον ίδιο ως άνω βίαιο τρόπο έχει αυτοπαραδοθεί.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, ο υβριδικός αυτός πόλεμος, ο οποίος τελεί εν εξελίξει και πλήττει το παν, ισοπεδωτικά εξικνείται μέχρι τελικής πτώσεως, φρονώ ότι το κέλευσμα της Ιστορίας καθίσταται εκκωφαντικό, ουδείς περισσεύει, εις τον παρόντα καινοφανή πόλεμο, δεν υφίστανται διαχωρισμοί και ιδεολογικές περιχαρακώσεις και διαφοροποιήσεις, η ισχύς εν τη ενώσει, συν Θεώ, Ελευθερία ή Θάνατος.

Η μοναδική πηγή, δια την δράση της μυστικής εθνικής εταιρίας είναι η Πίστη εις τον Τριαδικό Θεό, οι Ιερές Παραδόσεις και η τίμια παρακαταθήκη των αγωνισαμένων, την οποία μας κατέλειψαν πανηγυρικά εις τους αιώνες των αιώνων, το γε νυν έχον, Εθνική Αντίσταση και Πίστη εις την Υπερμάχω Στρατηγώ της Παναγίας μας, πρόσω ολοταχώς προς την Νίκη!

Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

6944-938836

www.katsivardasdimitriadou.gr

Προηγούμενο άρθροΑ Ψ Η Φ Ω Ν Τ Α Σ Τ Ο Υ Σ Θ Ε Ο Υ Σ ΤΟ ΑΕΝΑΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ
Επόμενο άρθροΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ κατάθετει στεφάνι προς τιμήν της Δημοκρατίας – Βίτσι 29-08-2021 (ΒΙΝΤΕΟ)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ