Αρχική Αυτοδιοίκηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

140
0

ΣΧΕΤ.: 1.  Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοΐου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020) .

2. Το υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 

3. Η παρ. 1 του άρθρου 43 της από 30.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ τεύχος A’/30.03.2020): «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

4. Η με αριθμό. ΔΙΔΑΦ/Φ69/143/οικ.2343 08-02-2021 (ΑΔΑ 620346ΜΤΛ6-ΝΙ1) 31η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού –«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» καθώς και η 643 εγκύκλιο  ΥΠ.ΕΣ. Α.Π. 69472/             24-09-2021 ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 – του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 , της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19   , σας καλούμε να συμμετέχετε  στην  ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ»  του Δήμου Παιονίας στο Πολύκαστρο, την 17η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1Έγκριση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2022 Δήμου Παιονίας.
2Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021.
3Έγκριση ή μη φύλλων αυτοτελών οικισμών του Δήμου μας μετά από έγγραφο της Στατιστικής Υπηρεσίας Κιλκίς για την Απογραφή Πληθυσμού.
4Καθορισμός χώρου για απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής αρχής έτους 2020.
5Διάθεση γεωργικού ελκυστήρα από το Δασαρχείο Γουμένισσας στον Δήμο Παιονίας.
6Έγκριση 24ωρης λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Παιονίας έτους 2021 και εφεξής.
7Έγκριση απασχόλησης ανθρωπίνου δυναμικού υπερωριακά κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Παιονίας για το έτος 2021 και εφεξής.
8Καθιέρωση λειτουργίας κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες σε υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας  για το έτος 2021 και εφεξής.
9Δωρεά σύγχρονων εξεταστικών κλινών στο Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου (άρθρο 74 ν.4745/21, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του ν. 4812/2021 και το άρθρο 45 του ν.4839/2021 και ισχύει.
 *Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων λαμβάνουν μέρος στην ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση, με δικαίωμα ψήφου αν συζητείται θέμα που αφορά μόνο της Κοινότητά τους, έχοντας πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                       ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Προηγούμενο άρθροΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Επόμενο άρθροΚ. ΚΙΛΤΙΔΗΣ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1992-1993. “ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΜΗ ΤΑ ΕΥΤΕΛΙΖΕΤΕ”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ