Αρχική Αυτοδιοίκηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

105
0

ΣΧΕΤ.: 1.  Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοΐου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020) .

2. Το υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 

3. Η παρ. 1 του άρθρου 43 της από 30.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ τεύχος A’/30.03.2020): «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

4. Η με αριθμό. ΔΙΔΑΦ/Φ69/143/οικ.2343 08-02-2021 (ΑΔΑ 620346ΜΤΛ6-ΝΙ1) 31η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού –«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» καθώς και η 643 εγκύκλιο  ΥΠ.ΕΣ. Α.Π. 69472/             24-09-2021 ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 – του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 , της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19   , σας καλούμε να συμμετέχετε  στην  ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ»  του Δήμου Παιονίας στο Πολύκαστρο, την 16η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :    

1Ψήφιση προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Δήμου Παιονίας, έτους 2021.
  *Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων λαμβάνουν μέρος στην ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση, με δικαίωμα ψήφου αν συζητείται θέμα που αφορά μόνο της Κοινότητά τους, έχοντας πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                       ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Προηγούμενο άρθροΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Επόμενο άρθροΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ