Αρχική Αυτοδιοίκηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

104
0

ΣΧΕΤ.: 1.  Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοΐου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020) .

2. Το υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 

3. Η παρ. 1 του άρθρου 43 της από 30.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ τεύχος A’/30.03.2020): «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

4. Η με αριθμό. ΔΙΔΑΦ/Φ69/143/οικ.2343 08-02-2021 (ΑΔΑ 620346ΜΤΛ6-ΝΙ1) 31η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού –«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» καθώς και η 643 εγκύκλιο  ΥΠ.ΕΣ. Α.Π. 69472/             24-09-2021 ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 – του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 , της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19   , σας καλούμε να συμμετέχετε  στην  ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ»  του Δήμου Παιονίας στο Πολύκαστρο, την 14η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :    

1Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021.
2Αντικατάσταση εκπροσώπου των εργαζομένων στο  Διοικητικό Συμβούλιο  του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας.
3Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου – Αντιπροέδρου Νομικού Προσώπου Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας  Αλληλεγγύης του Δήμου.
4Εισήγηση προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Δήμου Παιονίας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς για το σχολ. έτος 2022-2023.
5Έγκριση καταστατικού της «Ενεργειακής Κοινότητας Παιονίας Περιορισμένης Ευθύνης».
6Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Παιονίας για το έτος 2022.
  *Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων λαμβάνουν μέρος στην ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση, με δικαίωμα ψήφου αν συζητείται θέμα που αφορά μόνο της Κοινότητά τους, έχοντας πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                       ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Προηγούμενο άρθροEKAB BE S.A.F.E.: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Επόμενο άρθροΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ