Αρχική Αυτοδιοίκηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 32Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-11-2021 TAKTIK ΔΙΑ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 32Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-11-2021 TAKTIK ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΩΡΑ 09:00

146
0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Πολύκαστρο 04/11/2021

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ                                                                      Αρ. Πρωτ.: 18.563

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                      

Πολύκαστρο Τ.Κ. 612 00, Τηλ. 2343350122, emaildimospaionias.ds@gmail.com

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ2. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
3. ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ4. ΜΠΑΒΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
5. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ6.ΤΖΟΥΡΤΖΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σας καλούμε  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ και ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 184 παρ. 1του ν.4635/2019και λαμβάνοντας υπόψη την  Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) καθώς και τις 18318/13-03-2020 , 40/20930/31- 03-2020, 163/29-05-2020 και 426 Α.Π.77233/13.11.2020 με ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4 εγκύκλιους του ΥΠ.ΕΣ την 643 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και την 65η εγκύκλιο  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 /οικ.20236 / 25.10.2021 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού   την  08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00 στην αίθουσα ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ στο Δημοτικό κατάστημα στο Πολύκαστρο, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση της 7ης  Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιονίας, οικονομικού έτους 2021.
2Έγκριση  1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ», με αρ. μελ. 40/2020».
3Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ  ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ».
4Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ,καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ».
5Την έγκριση πρακτικού ορισμού επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του  έργου με τίτλο: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ », Π/Υ: 21.880,00€ και ΑΡ.ΜΕΛ.13/2019.
6Την έγκριση πρακτικού ορισμού επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του  έργου με τίτλο: «ΈΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΕ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ», Π/Υ: 54.800,00€ και ΑΡ.ΜΕΛ.24/2018.
7Εξωδικαστικός συμβιβασμός με Παπαδόπουλο Γεώργιο του Ιωάννη λόγω φθοράς ΙΧΕ επαγγελματικού αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ).
8Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων στο Πολύκαστρο.
9Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην Πλατεία Ελευθερίας στο Πολύκαστρο από 23/12/2021 έως 01/01/2022.
10Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του ΚΕΠ.
11Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Παιονίας.
13Πρόσληψη προσωπικού μέσω προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών στον Δήμο Παιονίας.
14Πρόσληψη προσωπικού μέσω προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (Α.Μ.Ε.Α.), στον Δήμο Παιονίας.
15Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου χωρητικότητας 15 Κ.Μ., ενός οχήματος με σύστημα πλύσης κάδων, ενός ανατρεπόμενου οχήματος, ενός οχήματος με γερανό επί αυτού, ενός βυτιοφόρου και ενός αγροτικού ελκυστήρα».

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                  ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΙΩΝΙΔΗΣ

Προηγούμενο άρθροΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Επόμενο άρθροΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ