Αρχική Απόψεις - Άρθρα ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ ΑΠΟΣΚΟΡΑΚΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ ΑΠΟΣΚΟΡΑΚΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ

117
0

Η υφιστάμενη κατάσταση καθίσταται ιδιαίτατα δυσχερής καθότι σήμερον ζούμε, δηλαδή επί των ημερών μας, την πλήρη ισοπέδωση των πάντων, καθότι η ίδια η ζωή μας, τελεί πλέον υπό την ανυπέρβλητη κηδεμονία του ιδιότυπα δικτατορικού καθεστώτος, το οποίο σφετεριζόμενο την λαϊκή κυριαρχία, επιτίθεται συλλήβδην κατά των θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, απόρροια της ανθρώπινης αξίας και προσώπου.

Εν άλλοις λόγοις, αμφισβητείται η μείζονα έκφανση του ανθρώπινου προσώπου, ήτοι η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού εις την΄ίδια μας την ζωή, δηλαδή καταβαραθρώνεται ο δημόθροος Νομικός μας Πολιτισμός, καθοιονδήποτε τρόπο.

Ο στόχος της επελαύνουσας παγκοσμιοποιήσεως καθίσταται η αμαύρωση του ανθρώπινου προσώπου, η ολοσχερή κατάργηση του αυτεξούσιου και της αυτοδυναμίας του, ούτως ώστε εν ευθέτω χρόνο, να απολέσει κάθε μορφή αυθυπαρξίας του και να ελέγχεται πλήρως από τον αναδυόμενο παντοδύναμο κράτος.

Η επιμελής μεθοδολογία ίνα επιτευχθεί τούτο είναι η αποδόμηση οιασδήποτε μορφής ταυτότητας είτε σε συλλογικό ή σε ατομικό επίπεδο εξ αυτού του λόγου, χρονίως πλέον, εξαπολύουν μύδρους και στρέφονται λυσσωδώς ενάντια εις την έννοια του έθνους, ταυτίζοντας την (την έννοια ταύτην), δολίως, στρεβλώς και εσκεμμένως, με την ολοκληρωτικά καθεστώτα του μεσοπολέμου.

Η προσφιλής αυτή πρακτική «αποσυγκειμενοποίησης» των εννοιών και η αυθαίρετη και κατά δοκούν νοηματαδότησή τους, πέραν ότι συνιστά δομική σταθερά της τέχνης της προπαγάνδας, δια της πρακτικής αυτής επιτυγχάνουν την απαξίωση του πραγματικού εννοιολογικού περιεχομένου των εννοιών και την προβολή ο,τιδήποτε αυτοί λογίζουν ως ορθό, προκειμένου να παρελκύσουν την κοινή γνώμη.

Το Σιδηρούν παραπέτασμα των μηχανισμών του κατεστημένου μετέρχεται προσφιλείς ποικιλώνυμες πρακτικές, προκειμένου να εγκαθιδρύσει την νεοπαγή Νέα Τάξη πραγμάτων, όπως το θεώρημα του Δόγματος Σοκ, της θεωρία του Παυλώφ και τον Κοινωνικό Μιθιδρατισμό.

Οι αρχιτέκτονες ιθύνοντες νόες, οι αυτόκλητοι θιασώτες μεταξύ άλλων του ολοκληρωτισμού του πολιτισμικού Μαρξισμού, προάγουν ως σύγχρονο ιδεολόγημα την αδήριτη αναγκαιότητα περί της πρωτοκαθεδρίας αλλά και διδασκαλίας εις τα μοιράκια του δημοτικού του «τρίτου φίλου», εν΄αλλοις λόγοις ενώ πλήττουν την ταυτότητα του έθνους, την πνευματικά γρηγορούσα θρησκευτική συνείδηση, έρχονται σφόδρα και δαιμονικά να αμφισβητήσουν τα φίλα.

Η πρακτική τους ασφαλώς κατατείνει εις τον αποδομήσουν με ψευδή επιχειρήματα ο,τιδήποτε συγκροτεί ταυτότητα και αφυπνίζει, όπως το έθνος, η θρησκεία, η γλώσσα και η ιστορία, διότι τα μεγέθη αυτά διατηρούν άσεβεστη τη φλόγα της εθνικής ιδιοπροσωπίας και διατηρούν εις το ακέραιο των συνδετικών διαχρονικών αρμών με το παρελθόν μας, την παράδοσή μας και τις απαρασάλευτες αρχές και αξίες.

Η πρόθεσή τους έγκειται εις την οριστική διάρρηξη του ομφάλιου λώρου με το παρελθόν μας, δηλονότι η πνευματική μας παρακαταθήκη συνιστά καταλύτη και εφαλτήριο δια την ορθή και επαναστατική αντιμετώπιση της άκρως δυσώδους παρακμιακής αποσυνθέσεως εις την οποία έχουμε σήμερον ακουσίως περιέλθει.

Εξ αυτού του λόγου, επιβάλλουν πλέον ανενδοίαστα και θρασύτατα τα μισάνθρωπα σχέδια ενός νεοπαγούς ανθρωπότυπου, ήτοι : ουδετερόφυλου, ουδτερο-εθνούς και ουδετερ-θρήσκου, μεριμνώντας εν ταυτώ, η φαιά τοιαύτη προπαγάνδα να καρποφορήσει και να ευδοκιμήσει, εις τις αγνές ψυχές της νεολαίας, η οποία αποτελεί το θεμέλιο και το μέλλον του καθημαγμένου έθνους μας.

Τούτο το επιτυγχάνουν δια της ποινικής καταστολής αφενός με την θέσπιση νόμων, όπως αφενός ο νόμος περί ρατσισμού και εξ ετέρου ο νόμος περί διασπορά ειδήσεων, δια των οποίων θα διώκεται απηνώς προς παραδειγματισμό και εξουδετερώνεται άπαξ και δια παντός, δια της επαχθούς ποινικής καταστολής (εξοντωτικές ποινές στέρησης της προσωπικής ελευθερίας και επιβολή ιδιαζόντως επαχθών διοικητικών κυρώσεων), όποιος αναγορεύεται ως αντιρρησίας, αιρετικός, δηλαδή όποιος προβάλλει μία διαφορετική επιστημονική γνώμη πρόδηλα ασυμβίβαστη και καθόλα αντικείμενη προς την καθεστωτική άποψη της πολιτικής οθρότητας.

Η προκρούστεια αυτή λογική εξοβελισμού οιουδήποτε αντιφρονούντα, συνιστά ανυπερθέτως μία σύγχρονη μορφή Ιεράς εξετάσεως η οποία καταλύει εκ βάθρων παν ψήγμα δημοκρατικής νομιμότητας, ούχ ήττον, επιστρατεύεται ανεπαίσχυντα εκ της θεραπαινίδας της αυθεντίας του παντοδύναμου κράτους, ήτοι των αργυρώνητων μέσων μαζικής ενημερώσεως τα οποία τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία ως έμμισθα φερέφωνα του συστήματος προκειμένου να χειραγωγήσουν και να ευνουχίσουν την πνευματικά λοβοτημημένη μάζα, ούτως ώστε να υποδεχθούν γηθοσύνως και ασμένως την «θαυμαστό» αντεστραμμένο απάνθρωπο κόσμο.

Ως εκ τούτου το σύστημα της θεσμικής ελίτ, το οποίο λογοδοτεί σε υπερεθνικές δομές και διευθυντήρια, εντελλόμενη υπό αυτά, ως προς την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών ως προς την πηδαλιούχηση της κοινωνίας, επιχειρεί παντί τρόπω, ξύλοις και ροπάλοις, προκειμένου να εφαρμόσει τα σχέδια των κοσμο-εξουσιαστών της παγκόσμιας δικτατορίας, όπου ο άνθρωπος όντας έρμαιο, πειθήνιο άθυρμα, εις χείρας των ισχυρών, θα αυτοπροσδιορίζεται και θα εξαρτάται πλήρως από το «καλό» ηθικά «κεκαθρμένο» κράτος, το οποίο θα φροντίζει αυτοκλήτως και πατερναλιστικά δια το καλό και το μέλλον του, όπως ήδη συμβαίνει και βιώνουμε αλόγως εξ αφορμής της πανδημίας.

Δια της κουλτούρας του φόβου και την άσκηση ποικιλώνυμης τρομοκρατία καθώς και δια της κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή διασποράς ειδήσεων εκ των διαφθορείων της ποδηγετήσεως, ήτοι τα εκμαυλισμένα μέσα μαζικής εξαπατήσεως, ο κόσμος εξανδραποδίζεται και τιθασέυεται  δια της υποβολής, στρεβλών μηνυμάτων, με αποτέλεσμα να σκέπτεται, να δρα και να λειτουργεί, παντελώς φοβισμένος υπό το καθεστώς, πλάνης, απάτης και απειλής και να υπακούει άνευ αντιλογίας εις τα σχέδια της παγκοσμιοποιήσεως.

Για την νέα αυτή πραγματικότητα, απεμπόλησης της ανελευθερίας η ταυτότητα καθίσταται εχθρός, η ελευθερία γνώμης συνιστά απειλή για την δημόσια ασφάλεια, με αποτέλεσμα να τείνουμε ακουσίως να καταστούμε πειραματόζωα, δια μέσου της συστημικής διαχειρίσεως του φόβου μας, δια της διακύβευση της υγείας μας.

Η αφετηρία των πάντων δεν καθίστανται τα εμβόλια ή τα ιατρικά επακόλουθα της ενδημούσης πανδημίας και των αλλοτριομορφοδίαιτων παραλλαγών της, αλλά η εργαλειοποίηση της δημόσιας υγείας προς εξυπηρέτηση των σκοτεινών παγκόσμιων σχεδίων τους.

Ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις, υπό συνθήκες ενός υβριδικού τρίτου παγκόσμιου πολέμου με άλλα μέσα, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και τώρα δια μέσου της υγείας μας, προκειμένου να τους απολέσουμε την ψυχή μας.

Οι μηχανισμοί του συστήματος, απλώς σφυγμομετρούν τις συλλογικές αντιδράσεις του κόσμου έχοντας καταβαραθρώσει παν οχυρό και εγγύηση αντίστασης, επιβάλλουν παντοειδή στυγνά και ασφυκτικά μέτρα ούτως ώστε να εξαναγκάσουν έμμεσα τον κόσμο προς τον υποχρεωτικό εμβολιασμό μολονότι ως μέσο πρόληψης λογίζεται αντικειμενικά ως αλυσιτελές.

Η κατάσταση καθίσταται ιδιαίτατα δυσχερής, έχει αλλοτριωθεί πλήρως ή ζωή μας και η Πολιτεία δια να μας πειθαναγκάσει, ενώ μας έχει καταστήσει πειραματόζωα, μας έχει στερήσει κάθε ελευθερία μας εκβιάζει να ευθυγραμμίστούμε προς τις επιταγές της ως προς τον υποχρεωτικό εμβολιασμό με θέλγητρα να αποκατασταθεί η ομαλότητα και η κανονικότητα του καταναλωτικής ευήθειας και του μηδενισμού ενός απάνθρωπου πολιτισμού.

Η μοναδική οδός καθίσταται η οδός της αντίστασης, της διεκδίκησης και της περιφρουρήσεως της ανθρώπινης αξιοπρέπειά μας, εφεξής αγωνιζόμαστε για την ίδια την ανθρώπινη αξίας, εις αυτό δέον όπως συσπειρωθούμε όλοι οι οποίοι αγωνιούμε, ούτω ώστε δια της μετελεύσεως των προσηκόντων θεσμικών μέσων να περιφρουρήσουμε συν Θεώ ότι έχουμε απωλέσει.

Ως έπος ειπείν, εν είδει κατακλείδας, παραθέτω, το ποίημα του Καβάφη, ως εξής : «Σ’ αυτές τες σκοτεινές κάμαρες, που περνώ

μέρες βαρυές, επάνω κάτω τριγυρνώ

για  νά ‘βρω τα παράθυρα.— Όταν ανοίξει

ένα παράθυρο θά ‘ναι παρηγορία.—

Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται, ή δεν μπορώ

να τά ‘βρω. Και καλλίτερα ίσως να μην τα βρω.

Ίσως το φως θά ‘ναι μια νέα τυραννία.

Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει»

Χαράλαμπος β Κατσιβαρδάς

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Προηγούμενο άρθροΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΡΕ ΦΙΛΕ… (ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΧΡ. ΜΠΟΛΩΣΟΥ)
Επόμενο άρθροΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΔΡΕΑ ΒΕΡΓΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ