Αρχική Αυτοδιοίκηση ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Ειδική Συνεδρίαση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Ειδική Συνεδρίαση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

166
0


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (15η / 2021)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

[μέσω της πλατφόρμας e:presence.gov.gr]

ΣΧΕΤ.:1.Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοΐου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020)
 2.Η υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
 3.Η παρ. 1 του άρθρου 43 της, από 30.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ τεύχος A’/30.03.2020): «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
 4.Η υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»
 5.Η υπ’ αριθμ.163 εγκύκλιος με Α.Π.: 33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών
 6.Το υπ’ αριθμ. 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασπορά του κορωνοϊού»
 7.Η υπ’ αριθμ. 426 εγκύκλιος με Α.Π.: 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών
 8.Η υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400/01.10.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4577) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.»
 9.Η υπ’ αριθμ. 643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Λειτουργία συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169)
 10.Το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην τακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ [μέσω της πλατφόρμας e:presence.gov.gr], που θα πραγματοποιηθεί, στις 11 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00,για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1οΈγκριση Ισολογισμού Δήμου Κιλκίς, για το οικονομικό έτος 2020

Θα αποσταλεί στο email σας η υπερσύνδεση (link) με το οποίο θα μπορέσετε να συνδεθείτε στην εικονική αίθουσα τηλεδιάσκεψης.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Προηγούμενο άρθροΤΑΚΗΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ: ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΝ ΘΟΕΦΙΛΟ ΤΙΡΕΚΙΔΗ. (ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ facebook
Επόμενο άρθροΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠ.Ο.20 ΑΠΟ ΦΙΛΥΡΙΑ ΕΩΣ ΟΡΙΑ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ