Αρχική Αυτοδιοίκηση ΕΙΔΙΚΗ (ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΜΙΚΤΗ Συνεδρίαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ταυτόχρονα με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ...

ΕΙΔΙΚΗ (ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΜΙΚΤΗ Συνεδρίαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ταυτόχρονα με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No18 (Tακτική) στις 12.11.2021 και Ώρα 18:00

156
0
ΣΧΕΤ.:1.Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοΐου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020)
 2.Η υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
 3.Η παρ. 1 του άρθρου 43 της, από 30.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ τεύχος A’/30.03.2020): «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
 4.Η υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»
 5.Η υπ’ αριθμ.163 εγκύκλιος με Α.Π.: 33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών
 6.Το υπ’ αριθμ. 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασπορά του κορωνοϊού»
 7.Η υπ’ αριθμ. 426 εγκύκλιος με Α.Π.: 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών
 8.Η υπ’ αριθμ. αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4919) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.».
 9.Η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25.10.2021 (ΑΔΑ:907746ΜΤΛ6-ΥΟ8) Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 65η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 10.Η υπ’ αριθμ. 643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Λειτουργία συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169)
 11.Το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Ειδική Μικτή Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που θα πραγματοποιηθεί Δια Ζώσης (στο Δημοτικό Κατάστημα), και ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη [μέσω της πλατφόρμας e:presence.gov.gr], στις 12 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα Η/Δ:

Θέμα 1οΨήφιση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Κιλκίς, έτους 2022 ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Για τους συμμετέχοντες στη Δια Ζώσης Συνεδρίαση είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.

Για τους συμμετέχοντες, ταυτόχρονα, στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αποσταλεί στο email τους η υπερσύνδεση (link) με το οποίο θα μπορούν να συνδεθούν στην εικονική αίθουσα τηλεδιάσκεψης.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Προηγούμενο άρθροΜΕ ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.
Επόμενο άρθροΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ